چه كسي پرچم حزب‌الله را روي تپه «موسي» به اهتزاز درآورد+عكس