سیستم بانکی در حال غرق شدن است؛ کسی به فکر نجات نیست / فقط بنگاه معاملات سهام داریم نه بازار سرمایه