با حضور وزیر ارتباطات، مجتمع ICT استان آذربایجان شرقی افتتاح شد