موزه تخصصی «ایران‌شناسی» در دانشگاه آیت‌الله حائری میبد ایجاد می‌شود