‌بستر جهش در سیستان و بلوچستان آماده است/تفاوت ‌را نسبت به دیگر استان‌ها کم کنیم‌