بهره‌برداری از کارخانه تولید شیرینی با حضور نعمت‌زاده