مرحله نخست لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی کشور در کرج آغاز شد