آمادگی 4 تيم خوزستانی برای شرکت در ليگ‎های تيراندازی كشور