رژیم صهیونیستی با حمایت از وهابیت درپی نابودی اسلام در اندونزی است