بن لادن : می خواهم در بهشت هم زن من باشی/ به اینترنت و ای میل اعتماد نکنید