خراب‌شدن همه کاسه کوزه‌ها سر داور!/ خداوکیلی توطئه نشد