بیش از ۸۳۰ دانشجو از خدمات کمیته امداد کهگیلویه بهره‌مند شدند