داعش سرطان منطقه است/ برخی گروه های آمریکایی خواهان تجزیه عراق هستند/ آزادی موصل فعلا در اولویت نیست