جزئیات توافق حمل و نقلی ایران و افغانستان اعلام شد