ایجاد فرمانداری ویژه خواسته مردم و مسئولان اهر از دولت است