وزیر اطلاعات در مرند: همدلی و همزبانی گروههای سیاسی دور از دسترس نیست/ وزارت اطلاعات از سرمایه گذاران