بیش از۸۰هزار موشک آماده شلیک به تل‌آویو و حیفا/آمریکا مجبور می‌شود به ما امتیاز دهد