تهیه و پخش مستند چهار شهید شاخص استان سمنان در سیمای مرکز سمنان