مناطق آزاد به جای صادرات دروازه‌ کالای وارداتی شده است