قابلیت جدید سرویس موسیقی اسپاتیفای برای ورزشکاران ارائه شد