مراسم گرامیداشت روز روابط عمومی در بانک رفاه کارگران برگزار شد