ال جی برنامه معرفی پرچم دار جدید خود در سال جاری را تایید کرد