راه‌اندازی آزمایشگاه مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در بندر لنگه