نماینده کنگره آمریکا: اوباما برای توافق با ایران آزادی عمل دارد