۱۳۰ هزار راس دام سبک روستايی در قزوین واکسینه می شوند