داد و ستد ۲۶ هزار و ۶۲۸ میلیارد ریالی معامله‌گران فرابورس