جشنواره فرهنگی و هنری کوچ عشایر در یاسوج گشایش یافت