مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده خانه احزاب دقایقی پیش آغاز شد