همایش «نقش اسلام در گسترش صلح جهانی» در تونس برگزار می‌شود