جشنواره خیرین مدرسه ساز ۷ خرداد در قزوین برگزار می شود