درگیری شدید بواتنگ و لواندوفسکی در تمرینات بایرن+تصاویر