اینفو/ وقتی سپاهان از استقلال و پرسپولیس فاصله گرفت