مسابقات تکواندو قهرمانی و انتخابی بسیج استان زنجان آغاز شد