آل سعود لیاقت خادمی حرمین شریفین را ندارد/ حکم اعدام شیخ نمر ظالمانه است