آگاه سازی خانواده ها با هجمه های فرهنگی دشمنان از مهم‌ترین وظایف طلاب و روحانیان است