برگزاری اختتامیه همایش ملی میعاد محراب ویژه دانشجویان در زاهدان