دبیرکل حزب اسلامی کار: اصلاح ساختار اقتصاد کشور ضروری است