فاصله ایران و عربستان در لیگ قهرمانان به 2 رسید/ برد پرسپولیس و نفت کار خودش را کرد