«او ـ اسپرت» اصالتی همدانی دارد/پایتخت تاریخ و تمدن ایران آماده میزبانی مسابقات بین‌المللی است