برگزاری مراسم تجلیل از 4 هزار خانواده مددجوی کارآفرین در کردستان