پالایشگاه تولید انواع قیر در هشترود با حضور نماینده رییس جمهوری، افتتاح شد