مشکل نوغانداری گلستان عدم آموزش کارشناسان و نوغانداران است / توصیه‏های فنی برای پرورش کرم ابریشم در