وزیر ورزش و جوانان از اجرایی شدن 350 طرح از 2 هزارو 526 طرح مصوب در4سفر دولت قبل به آذربایجان خبرداد