نماینده مجلس: ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه تهدیدی برای اقتصاد عجب شیر است