استخدام کارمند اپراتور تلفن در تهران با روابط عمومی بالا - 31 اردیبهشت 94