رسانه ملی مروج فرهنگ و هنر اسلامی است / بازیگران پیگیر مجوز فیلم‌ها باشند