کمبود خوراک پتروشیمی مرتفع می‌شود/ پیش‌بینی 180 میلیون تن ظرفیت تولید تا سال 1404