اوقاف مصر: آغاز جشن های ولادت امام حسین به مدت یک ...