هرج و مرج در منطقه‎ صدور حکم اعدام مرسی را راحت‎تر کرد