کشورهای مقصد خرمای ایران/ نیمی از خرمای این استان صادر می‌شود